Rap Energo logo spol. s r.o.
Rap energo efen Rap energo skříň Rap energo pla Rap energo dva
Rap energo regulator Rap energo rozvodnice Rap energo stykač Rap energo kondenzátor


Použití

Zásuvkové rozvodnice (zásuvkové kombinace) se používají pro rozvod elektrické energie. Pro připojení statických strojů a zařízení, přenosného, nebo ručního nářadí, svítidel apod. Jejich použití je téměř neomezené. Najdou své uplatnění jak v privátním sektoru (garáže, zahrady, sklepy, bazény, stodoly apod….), tak i v průmyslovém odvětví jako je např. stavebnictví, zemědělství, chemický, potravinářský, dřevařský průmysl, supermarkety, masokombináty apod...

Zásuvkové rozvodnice

Provedení

Připojení přívodního kabelu je skrz průchodku na hlavní silové svorky rozvodnice, nebo je možné osadit pevnou přívodní 5ti pólovou zástrčkou. Rozvodnici lze provést jako přenosnou. Pak je opatřena pohyblivým kabelem požadované délky a ukončena silovou zástrčkou dle požadavku a madlem. U daných modifikacích lze instalovat i hlavní vypínač nebo bezpečnostní stop tlačítko.

Technické údaje

Výzbroj rozvaděče je umístěna v plastové rozvodnici, připravena pro montáž na stěnu, nebo je možné dodat jako volně stojící, včetně stojanu. Rozvodnici je možno použít pro vnitřní prostředí, tak i pro montáž ve vlhkých a venkovních, nebo prašných prostorech s krytím až IP 67.

Rozvodnice jsou určené pro el. síť 3 + PEN AC 400/230V, 50Hz TN. Možno vytvořit i obvod nízkého napětí s oddělovacím transformátorem např. 12 nebo 24V AC(DC). Standardně použité jističe charakteristiky B lze nahradit typem C nebo D. To stejné platí u motorových 3f zásuvek, které jsou instalovány v 5ti pólovém provedení.

Zásuvkové rozvodnice

Vlastnosti plastové rozvodnice Gewiss

Kvalita a trendy

Při výrobě jsou používány pouze kvalitní, praxí ověřené, dílčí komponenty. Přidáním profesionální práce vzniká kvalitní výrobek. Do výroby jsou průběžně promítány novodobé trendy a poznatky při vývoji elektrosoučástek. Plasty jsou výrobci stále zdokonalovány. Mají vyšší mechanickou odolnost, vyšší elektrickou pevnost, odolávají více různým chemikáliím, zvyšuje se také teplotní rozsah, ve kterém mohou být rozvodnice instalovány a v neposlední řadě se mění i design a barevné provedení. To vše dává uživateli záruku kvalitního a spolehlivého výrobku s vysokou životností. 

!!!Výslednou variabilitu osazení zásuvek, jističů, chráničů může urči zákazník!!!

Instalace a připojení

Rozvodnice kotvíme na stěnu nebo lze dodat zinkovaný kovový rám pro připevnění na zem. V obou případech musí být kotevní technika dimenzována tak, aby bylo zajištěno dostatečné uchycení a stabilita rozvaděče při manipulaci obsluhy. Možno montovat i na kovovou konstrukci, nebo sloup. Připojení rozvaděče smí provádět pouze osoba s platnou elektrotechnickou vyhláškou č.50/1978 Sb. 

Záruční podmínky

Na výrobek je poskytnuta záruka min. 24 měsíců od data prodeje, není-li dohodnuto jinak. Nebo od data připojení v případě, že je instalace provedena výrobcem rozvodnice. Záruka se nevztahuje na vady způsobené cizím zaviněním, neodbornou montáží, údržbou, nebo provozováním zařízení v prostředí, pro které není určeno.

Zásuvkové rozvadece schema

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře