Rap Energo logo spol. s r.o.
Rap energo efen Rap energo skříň Rap energo pla Rap energo dva
Rap energo regulator Rap energo rozvodnice Rap energo stykač Rap energo kondenzátor


Použití

Staveništní rozvaděče jsou vzhledem ke své mobilitě určeny pro rozvod el. energie na staveništích, prozatímních pracovištích, které jsou zřízeny pro potřebu stavby budov, montáže, opravy, dostavby, demolice budov nebo veřejných inženýrských staveb, v zemědělství, v průmyslu apod. 

Všude tam, kde není možné přímé připojení elektrických spotřebičů.

Technické údaje

Stavenistni rozvadece

Výzbroj rozvaděče je umístěna v celoplechové (nebo u menších provedení v plastové) skříni. Zásuvky jsou umístěny tak, aby se minimalizovalo mechanické poškození, které hrozí především na staveništích. Rozváděče mohou mít přípravu pro montáž elektroměru, nebo osazen elektroměr a je možné použití pro vnitřní prostředí, tak i pro montáž ve vlhkých a venkovních, nebo prašných prostorech s krytím až IP 67. Jsou určené pro el. síť 3 + PEN AC 400/230V, 50Hz TN. Možno vytvořit i obvod nízkého napětí s oddělovacím transformátorem např. 12 nebo 24V AC(DC). Standartně použité jističe charakteristiky B lze nahradit typem C nebo D. To stejné platí u motorových 3f zásuvek, které jsou instalovány v 5ti pólovém provedení. Standardní je osazení chráničem, bezpečnostním tlačítkem STOP a hlavním vypínačem. Barva rozvaděče standartně RAL 7035, nebo reflexivní oranžová. Stojan rozvaděče je galvanicky zinkován. Dvířka lze uzamykat pomocí visacího zámku. Pro snažší přemísťování je rozvaděč opatřen kovovými oky. Připojení přívodního kabelu je skrz průchodku na hlavní silové svorky rozvodnice, nebo je možné osadit pevnou přívodní 5ti pólovou zástrčkou a také vyvedeným kabelem ukončeným zástrčkou.

!!!Výslednou variabilitu osazení zásuvek, jističů, chráničů může určit zákazník!!!

Certifikace

Jednotlivé používané komponenty (jističe, zásuvky, rozvodnice…) jsou certifikovány přímo výrobci, stejně jako finální výrobek, který podléhá platným ČSN a nařízením vlády. Na každý výrobek je provedena kusová zkouška a vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., včetně schéma zapojení. Výroba podléhá ČSN EN 60439 (61439)…

Opravy-údržba

Při opravě, nebo údržbě je nutno odepnout hlavní přívod, nebo vypínač rozvaděče, popřípadě jiným způsobem zajistit, aby nedošlo k úrazu el. proudem. Práci na rozvaděči smí provádět pouze osoba s platnou elektrotechnickou vyhláškou č.50/1978 Sb. Při složitějších závadách se doporučuje kontaktovat odborný servis výrobce.

Instalace-připojení

Staveništní rozvaděče jsou provedeny jako samostatně stojící.  Pro zvýšení stability je možné připevnit rozvaděč k zemi pomocí předpřipravených montážních otvorů .Připojení rozvaděče smí provádět pouze osoba s platnou elektrotechnickou vyhláškou č.50/1978 Sb. 

Záruční podmínky

Na výrobek je poskytnuta záruka  24 měsíců od data prodeje, není-li dohodnuto jinak. Nebo od data připojení v případě, že je instalace provedena výrobcem rozvaděče. Záruka se nevztahuje na vady způsobené cizím zaviněním, neodbornou montáží, údržbou, nebo provozováním zařízení v prostředí, pro které není určeno.

Stavenistni rozvadece schema

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře