Rap Energo logo spol. s r.o.
Rap energo kondenzátor 1/4 Rap energo efen poj vn Rap energo pla 107 109 Rap energo dva
Rap energo anal-bmr Rap energo rozvodnice Rap energo stykač Rap energo efen e3


Použití

Přístroj je určen k regulaci a monitorování odběru elektrické energie. Připojuje se přes oddělovací optočleny k impulsním výstupům elektroměru. Regulace odběru je optimalizována dle zvolené regulační křivky a zadaného regulačního, nebo technického maxima.

spínání relé

Regulátor je vybaven celkem 5 vstupy, na které je možné připojit následující signály: činný odběr, jalový odběr, jalová dodávka, tarif nebo činná dodávka a měřící perioda. Z toho plyne, že HM2006 je schopen provádět komplexní monitorování daného odběru.

schéma

Výstupy jsou tvořeny 6 reléovými přepínacími kontakty 6A/250V AC. Přístroj má k dispozici standardní komunikační rozhraní RS485, které slouží k dálkovému připojení PC. Pomocí PC lze regulátor jak parametrizovat tak i přečíst všechny naměřené hodnoty, které jsou průběžně ukládány do paměti regulátoru, která je schopna uchovat naměřené hodnoty za dobu 40 dnů, a provádět izualizaci a archivaci v PC. Regulátor je vybaven výstupem galvanicky odděleného zdroje 12 V DC pro napájení oddělovacího optočlenu, který odděluje regulátor od měřidla. Regulátor má k dispozici vlastní reálný čas, který je zálohován po dobu 48 hodin a může být synchronizován pomocí měřící periody.

Princip regulace odběru

Hlídač 1/4 maxima

Hlídač má 6 výstupů, realizovaných šesti relé (R1-R6). V programovacím režimu lze nastavit hodnotu maximálního průměrného hodinového odběru v kW. Tato hodnota se v pravidelných intervalech (lze nastavit) porovnává s odběrem během měřené čtvrthodiny a v případě rychlého nárůstu odběru sepne relé, které odpojí jeden ze šesti možných připojených okruhů od elektrické sítě. Pokud nárůst odběru poklesne natolik, že vznikne rezerva výkonu, vypne hlídač jedno, ze sepnutých relé (podle jeho priority) a vrátí tak příslušný okruh opět do sítě. Přístroj zobrazuje během čtvrthodiny kalkulaci hodnoty průměrného hodinového odběru v kW podle aktuálního odběru. Po říchodu čtvrthodinového impulsu se zobrazovaná hodnota vynuluje a všechna relé se vypnou a proces regulace se opakuje. V průběhu měření se zaznamenává maximální dosažená hodnota čtvrthodinového maxima, datum a čas, kdy jí bylo dosaženo a to pro každý tarif zvlášť. Tyto maximální hodnoty lze prohlížet v režimu zobrazování absolutních hodnot a je možno je během prohlížení vynulovat. Průběh odběru se též každou čtvrthodinu ukládá do paměti přístroje a to po dobu 40 dnů.

HM2006PC ovládací software

Přístroj má k dispozici standartní komunikační rozhraní RS485, které slouží k dálkovému připojení PC. Pomocí PC lze regulátor jednak parametrizovat a dále číst všechny naměřené hodnoty, které jsou průběžně ukládány do paměti regulátoru. Pomocí software lze provést on-line vizualizaci odběru, zobrazit graficky historii odběru, sumarizovat do tabulek odběry dle zvoleného období, vytvořit zálohu konfigurace, atd. Připojení hlídače na PC není nutné pro jeho funkčnost. Slouží k vyššímu komfortu obsluhy a podstatně k vyšší efektivitě celého systému.

Výhody nasazení HM2006 regulátoru:

  • Možné smluvní snížení výše odběru.
  • Umožňuje více využít sjednaný odběr.
  • Pod kontrolou jsou 1/4hod odběry, dosažená maxima, průběhy odběrů.
  • Diagnostika odběru a ovládání na PC.

Velikosti odběru a doby odpojení stupňů jednotlivých čtvrthodin

archiv

 On-line sledování průběhu odběru

průběžné sledování odběru

Nastavení hodnot hlídače

nastavení hlídače

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře