Rap Energo logo spol. s r.o.
Rap energo starý elektroměr Rap energo merak Rap energo pla Rap energo anal-bmr analyza
Rap energo regulator Rap energo rozvodnice Rap energo efen trafo Rap energo janitza 1


Odběratelům elektrické energie nabízíme kompletní analýzu a měření elektrické sítě. Měření provádíme krátkodobá, (několikahodinové) ale i dlouhodobá (dny, týdny).

Na základě připojení vhodné měřící soustavy je možné měřit a analyzovat:

graf

 • Celkové odběry fi rmy - napětí, proud, frekvenci, účiník, činný výkon, zdánlivý výkon, harmonické zkreslení a ostatní el. veličiny.
 • K-faktor, fl ikr, crest faktor.
 • Funkčnost kompenzačního zařízení.
 • Energetické rušení.
 • Výskyt vyšších harmonických.
 • Poruchové stavy.
 • Rozběhové proudy.
 • Přechodové děje apod...

Následně zpracované hodnoty na PC můžeme použít pro:Měřák

 • Navržení optimálního výkonu kompenzačního zařízení.
 • Návrh 1/4hod. maxima.
 • Zjištění krátkodobých podpětí/přepětí.
 • Zjištění přechodových dějů.
 • Zjištění harmonického zkreslení THD.
 • Vytvoření odběrových diagramů provozu.
 • Nežádoucí vybavování elektrických ochran apod...

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře