Rap Energo logo spol. s r.o.
Rap energo efen Rap energo skříň Rap energo pla Rap energo dva
Rap energo regulator Rap energo rozvodnice Rap energo stykač Rap energo kondenzátor


Rekonstrukce kompenzačních rozvaděčů

Rekonstrukce kompenzačních zařízení spočívá ve výměně vadných nebo nevyhovujících komponentů za nové a je prováděna přímo u zákazníka.

Výhody:

 • Komponenty se osazují do stávající rozváděčové skříně.
 • Úspora času a místa.
 • Montážní rámy jsou připravovány již ve výrobní hale a tak odpadá dlouhé vyřazení kompenzační jednotky u zákazníka bez narušení výrobního procesu.
 • V neposlední řadě i fi nanční úspora (zůstává rozvaděčová skříň a většinou i hlavní jištění a jištění stupňů).

V případě, že stávající kompenzační rozvaděč je zachovalý a vyhovuje současným platným technickým normám avšak:

 • Obsahuje nefunkční stykače.
 • Obsahuje ekologicky závadné kondenzátory plněné delorem obsahující látky s PCB.
 • Obsahuje zastaralé regulátory (RQ5,WOR), které už nevyhovují současným nárokům energetiky na kompenzaci jalového výkonu.
 • Odběratel je penalizován za nedodržení účiníku cos fí v předepsaných hodnotách 0,95-1.
 • Odběratel platí přirážku za zpětnou dodávku jalové kap. energie do energetických sítí rozvodných závodů.
 • Dochází k přetěžování kondenzátorů vyššími harmonickými.
 • Dochází k porušování elektrických norem vlivem provozování nevyhovujícího el. zařízení.

Nabízíme zmíněnou rekonstrukci nebo částečnou opravu těchto zařízení a tím i eliminaci výše uvedených problémů.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře