Rap Energo logo spol. s r.o.
Rap energo efen Rap energo merak Rap energo pla Rap energo dva
Rap energo regulator Rap energo rozvodnice Rap energo stykač Rap energo kompenzace


Oba dva výše uvedené výrobky pochází od předních českých výrobců zabývající se vývojem a výrobou elektroniky.

Použití

Regulátory jalového výkonu Novar, FCR

Regulátory jalového výkonu NOVAR  a FCR jsou plně automatické přístroje umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Jsou určeny pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost regulace i při malém zatížení v rozsahu účiníku 0,8 ind.-0,8cap. Díky vynikající přesnosti a rychlosti měření, umožněné rychlým procesorem, je dosaženo velice přesné regulace i v problematických podmínkách.

Vlastnosti

Regulátory jalového výkonu Novar, FCR

  •  5,6,7,12 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé
  • citlivost proudového vstupu 0,2 mA
  • zabudované čidlo teploty, spínání chlazení/topení
  • čelní panel 144 x 144 mm (96x96mm) s LED displejem
  • možnost přídavného komunikačního rozhraní
  • vstup pro řídící proudový vstup z MTP x/5 nebo x/1
  • možnost kombinace rychlých (tyristorových) modulů a klasických reléově spínaných baterií
  • vysoká rychlost regulace až 17x/s

Regulátor jalového výkonu ICR-impulsní řízení

Regulátory jalového výkonu Novar, FCR left

Přístroj reguluje (spíná/odpíná) na základě impulzů z digitálního elektroměru, (většinou fakturačního měření) ke kterému je připojen přes optické rozhraní. Tím je zajištěna synchronizace hodnot, –fakturační měření/regulátor jalového výkonu. Na základě váhy a časové vzdálenosti jednotlivých pulzů počítá okamžité činné a jalové výkony. Z takto vypočítaných hodnot skládá z jednotlivých výkonů stupňů celkový kompenzační výkon. Rychlost a přesnost reakce závisí na váze a četnosti impulzů u jednotlivých energií. Obecně platí, čím větší četnost impulzů a nižší váha, tím větší přesnost a rychlost regulace. U malé četnosti impulzů regulátor všechny hodnoty výkonů průběžně zpřesňuje v závislosti na čase. Tato funkce výrazně zlepšuje chování regulátoru při malých výkonech a tedy i malé četnosti impulzů.

Možnosti komunikace

Regulátory jalového výkonu Novar, FCR

Všechny typy regulátorů lze objednat s galvanicky oddělenou komunikační linkou typu RS-232, případně RS-485, nebo s komunikačním rozhraním ethernet.  Ve spojení se vzdáleným počítačem pak lze dálkově sledovat všechny měřené hodnoty a provádět editaci parametrů regulátoru. Ke komunikaci s  přístrojem je možné využít buď standardní protokol MODBUS, nebo protokol KMB.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře