Rap Energo logo spol. s r.o.
Rap energo efen Rap energo merak Rap energo pla Rap energo dva
Rap energo regulator Rap energo rozvodnice Rap energo stykač Rap energo kompenzace


Použití

Kompenzační tlumivky jedna

V případě výskytu vyšších harmonických složek napětí při celkovém zkreslení THD vyšším než je hodnota, která ohrožuje bezpečnost kompenzačního zařízení. Jedná se převážně o elektrické sítě s instalovanými spotřebiči, které mají negativní účinek na průběh sinusového napětí. Mezi tyto nelineární spotřebiče patří především frekvenční měniče, středofrekvenční pece, pohony s řízenými usměrňovači, svítidla s elektronickými  ředřadníky, usměrňovače apod….Velký podíl celkového výkonu zmíněných spotře-bičů může způsobovat chybné působení nadproudových ochran, flikr, rušení telekomunikačních a datových sítí a další negativní jevy v el. síti.

Idividualita problému a konkrétní použití ochranných tlumivek nebo filtrů vyžaduje odborné měření a analýzu el. sítě.

A k čemu slouží?

  • především k ochraně kompenzačních kondenzátorů před účinky 
  • vyšších harmonických
  • omezují amplitudu proudových rázů při spínání 
  • omezují rezonanční jevy  
  • zabraňují částečnému odsávání kmitočtu HDO z rozvodné sítě 
  • vylepšují čistotu el. sítě

Konstrukce

Z elektrického hlediska je tlumivka netočivý elektromagnetický stroj. Na sloupcích z orientovaných plechů je umístěno vzduchem chlazené měděné nebo hliníkové vinutí, opatřeno tepelnou pojistkou proti přehřátí (nastavené na 110-130°C) a poškození tlumivky. Připojení přívodních vodičů je reali-zováno přes RS svorky a u vyšších výkonů pomocí vyvedené pásoviny. Použité materiály jsou v tepelné třídě F, což odpovídá teplotě 155°C.  To vše z této tlumivky dělá spolehlivou komponentu určenou pro ochranu kompenzačních kondenzátorů. Kompenzační tlumivky od českého výrobce jsou standardně vyráběny se zacívkováním 7%, což odpovídá rezonančnímu kmitočtu 189Hz. Tlumivky lze ladit i na jiné kmitočty (např. 5,6%,14%).

Při velkém zkreslení sinusového průběhu, kde nepostačují ochranné tlumivky, je nutno do elektrického obvodu včlenit filtry dané vyšší harmonické navrhnuté na základě měření el. sítě.

Kompenzační tlumivky dva

Bezpečnost

Teplotní čidlo Fth je zapojeno do série s ovládací cívkou stykače, což zajišťuje odpojení tlumivky při překročení mezní hodno-ty oteplení. Tímto je tlumivka chráněna proti přehřátí a nedochází tak ke zvýšenému vyzařování tepelného výkonu a ke zvyšování teploty uvnitř rozvaděče. Teplotní čidlo je realizováno bimetalem, který po zchladnutí vrátí stupeň do regulace.

TypVýkon tlumivkyVýkon kompenzačníJmenovitý proudIndukčnost  Rozměry (mm) 
  kVAr/440V kVAr/440V A (mH) A B C
KT 1,5/440 1,5 1,9 1,9 27,6 105 60  90
KT 2,5/440 2,5 2,27 3,2 17,25 125 70 110
KT 3,12/440 3,12 4 3,8 13,8 125 70 110
KT 5/440 5 4,4 6,4 8,64 155 76 135
KT 6,25/440 6,25 5,5 8 6,9 155 76 135
KT 7,5/440 7,5 6,6 9,7 5,75 155 92 135
KT 10/440 10 8,8 12,8 4,32 190 80 160
KT 12,5/440 12,5 11,1 16 3,46 190 80 160
KT 15/440 15 13,2 19,2 2,87 190 102 160
KT 20/440 20 17,8 25,6 2,17 205 105 180
KT 25/440 25 22,2 32 1,73 230 90 200
KT 30/440 30 26,7 38,5 1,44 230 90 200
KT 40/440 40 35,6 51,3 1,08 240 110 210
KT 50/440 50 44,4 64 0,86 240 130 210
KT 60/440 60 53,3 77 0,72 260 145 240
KT 75/440 75 66 96 0,58 285 170 270

Kompenzační tlumivky

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře