Rap Energo logo spol. s r.o.
Rap energo efen Rap energo merak Rap energo pla Rap energo dva
Rap energo regulator Rap energo rozvodnice Rap energo stykač Rap energo kompenzace


 

Kompenzační rozvaděče jsou určeny pro automatické řízení účíníku cos fí v el.sítích nn a vn. Optimalizací fázového posunu dochází ke zmenšení jalového výkonu a tím i ke snížení přenosových ztrát a efektivnějšímu využití rozvodné soustavy. Samotné řízení jalového výkoku je realizováno regulátorem jalového výkonu, který na základě napětí a proudu z měřícího trafa, nebo impulsů z optoelektrických převodníků, spíná nebo odpíná kondenzátorové baterie v závislosti na měnícím se výkonovém zatížení.

Kompenzační rozvaděče jsou vyráběny jako:

  • Nástěnné provedení –KOMpakt N-montáž na stěnu, rám, nebo podstavec (do výkonu cca 170kVAr).
  • Skříňové provedení (volně stojící)-KOMpakt S (až do výkonu 1200kVAr).

Jedná se o celoplechové skříně. Barva standartně RAL 7035 Standardní krytí IP 40/00. Na přání lze dodat krytí až IP 65/40.

V závislosti na charakteru provozu kde má být rozvaděč umístěn volíme, nejlépe na základě měření a analýzy el. sítě, vhodný typ rozvaděče:

Rozvaděč klasický (nechráněný)

Je osazen kondenzátory, stykači a regulátorem. Lze použít pro provozy, kde není velké harmonické zkreslení a je dostačující rychlost spínání pomocí stykačů. (např. zemědělská družstva, školy, sklady, supermarkety apod.)

Více informací

Rozvaděč chráněný (hrazený)

Na rozdíl od klasické kompenzace jsou kondenzátory předsazeny ochrannými tlumivkami. Tyto kompenzace se instalují do provozů kde je zvýšené harmonické zkreslení způsobené nelineárními spotřebiči, jako jsou např. frekvenční měniče, výbojková a zářivková svítidla, řízené pohony, svářečky apod.

Více informací

Rozvaděč tyristorový (rychlá kompenzace)

Najde použití všude tam, kde je kladen požadavek na rychlost spínání. Klasické stykače jsou nahrazeny polovodičovými moduly, které jsou schopny v kombinaci se speciálním regulátorem jalového výkonu spínat až 17x/ sec.Používají se většinou v automobilovém průmyslu, kde je velký podíl dvoufázových svářeček, (bodovek) ale i v menších provozech mečnického charakteru a obecně tam, kde je rychlá změna proudové zátěže. (jeřábové a lanové dráhy, výtahy, el. bagry apod.) Dále se tyto tzv. bezkontaktní kompenzace instalují tam, kde musí být zajištěn požadavek na „čistotu“ spínání, (telekomunikace) kdy se eliminuje šíření přechodových jevů po síti vznikající při sepnutí u klasického stykače.

Více informací

Dekompenzátory

Jedná se o rozvaděče s dekompenzační tlumivkou (tlumivkami) sloužící pro dekompenzaci el.soustavy, kde vlivem např. dlouhého vedení vn převažuje kapacitní výkon. Jedná se především o rozsáhlé areály, letiště, železnice a v neposlední řadě o fotovoltaické elektrárny apod .Široké uplatnění nachází při dispečerském řízení u výroben elektrické energie (FVE, VTE, bioplynové stanice...)

Více informací

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře