Rap Energo logo spol. s r.o.
Rap energo efen Rap energo merak Rap energo pla Rap energo dva
Rap energo regulator Rap energo rozvodnice Rap energo stykač Rap energo kompenzace


 

Použití

Kompenzační kondenzátory

Kompenzační kondenzátory  německé firmy Electronicon jsou učeny pro kompenzaci jalového induktivního výkonu v elektrických sítích..Možno použít pro individuální kompenzaci, kdy je kondenzátor umístěn přímo u el. stroje, nebo pro skupinovou a centrální kompenzaci. V tomto případě jsou kondenzátorové baterie umístěny v rozvaděči spínané stykači. Jedná se o kompenzaci řízenou  regulátorem jalového výkonu, který v závislosti na zatížení el. sítě připíná/odpíná kondenzátory a tím dodává potřebný kapacitní výkon. Důvodem použítí kompenzace jalového výkonu je efektivnější využití rozvodné soustavy a v neposlední řadě eliminace penalizace ze strany dodavatele el. energie. 

Konstrukce

Kompenzační kondenzátory

Metalizovaná polypropylenová folie (MKP) s velmi nízkými ztráta-mi,(do 0,2W/kVAr) je umístěna v hliníkové válcové nádobě. Kondenzátory jsou plněny inertním plynem N2. Na dně válcové nádoby je umístěn uzemňovací šroub M12. K připojení vodičů slouží svorkovnice v krytí IP 20. Krytí lze navýšit pomocí plastového krytu na IP 54. Standardem je tzv. autoregenerace (samohojení), kdy v místě průra-zu folie dojde k odpaření a tím se eliminuje poškození kondenzátoru. Přetlaková pojistka zajistí vlivem zvýšení teploty a vývinu plynu přerušení galvanického spojení svitku a patice, v případě přetížení,   stárnutí, nebo na konci životnosti kondenzátoru. Vybíjecí odpor, který je nedílnou součástí kondenzátoru, zajišťuje snížení napětí na bezpečnou hodnotu dle ČSN.  Tím je zajištěna bezpečnost obsluhy při údržbě a stykač nespíná nabitý kondenzátor.

Doporučené dimenzování připojovacích vodičů a jištění

Výkon (kVAr)Jmenovitý proud (A)Doporučený,průřez (mm2)Doporučená,hodnota pojistky (A)
5 7,2 2,5 16
7,5 10,8 4 20
10 14,4 4 25
12,5 18 6 32
15 21,6 6 40
20 28,8 10 50
25 36 10 60
30 43,2 16 80
40 57,6 25 100
50 72 35 125
60 86,4 35 160
70 101 70 200
80 115,4 70 200
100 144,3 95 145

Hodnoty v tabulce jsou uvedené pro 3fázové kondenzátory při napětí 3x400V.(měděné vodiče)Průřezy vodičů nutno dimenzovat v závislosti na teplotě okolí, kde je rozvaděč umístěn.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře