Rap Energo logo spol. s r.o.
Rap energo efen Rap energo merak Rap energo pla Rap energo dva
Rap energo regulator Rap energo rozvodnice Rap energo stykač Rap energo kompenzace


Princip kompenzace účiníku

Bezkontaktní spínací moduly CTU se používají ke spínání kompenzačních kondenzátorů, případně ke spínání L-C obvodů s převažující kapacitní složkou (chráněné kompenzační stupně), při kompenzaci jalového výkonu v provozech s rychlými změnami zátěže – svařovny, lisovny, výtahy, jeřáby, řízené pohony. Výhodou CTU proti konvenčnímu spínání kondenzátorových stupňů prostřednictvím stykačů je možnost okamžitého sepnutí kondenzátorového stupně bez jeho předchozího vybití, což je umožněno sepnutím CTU v okamžiku, kdy rozdíl mezi napětím na kondenzátoru a napětím před spínacím prvkem je roven nule.

Princip spínání v „nule":

Princip kompenzace účiníku

Z toho plyne i další výhoda a tou je výrazné omezení spínacích proudových rázů, které bývají příčinou rušení jiných elektronických spotřebičů nebo dokonce mohou způsobit jejich poruchu. Zároveň se zvyšuje i životnost použitých kondenzátorů, protože obvodem teče pouze jmenovitý proud. Pro ochranu výkonových spínací prvků proti proudovým špičkám (di/dt) je potřebné do série s modulem zapojit tlumivku o indukčnosti 12uH nebo větší. Proti přehřátí je modul chráněn elektronickým termostatem, který jej odepne pokud teplota přesáhne 80°C.

Kompenzační rozvaděče osazené tyristory (umožňují četnost spínání až 17x/sec.) se používají tam, kde se dynamicky mění proudová zátěž v řádech milisekund. Převážně se jedná o automobilový průmysl, kde je velký podíl dvoufázových svářeček, (bodovek) ale i v menších  provozech zámečnického charakteru a obecně tam, kde je rychlá změna proudové zátěže. (jeřábové a lanové dráhy, výtahy, lisy, el. bagry apod.) Dále  tyto tzv. bezkontaktní kompenzace najdou použit tam, kde je kladen požadavek na čistotu spínání, (telekomunikace, administrativní budovy) kdy se eliminuje polovodiči šíření přechodových jevů vznikající při sepnutí klasického stykače.

Výhody nasazení CTU modulů

  • Okamžité sepnutí kondenzátorového stupně bez jeho předchozího vybití
  • Výrazné omezení spínacích proudových rázů
  • Pro provozy s rychlými změnami zátěže – svařovny, lisovny, výtahy, jeřáby, řízené pohony
  • Technická podpora, zkušenosti

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře