Rap Energo logo spol. s r.o.
Rap energo starý elektroměr Rap energo merak Rap energo pla Rap energo anal-bmr analyza
Rap energo regulator Rap energo rozvodnice Rap energo efen trafo Rap energo janitza 1


Monitoring sítě-realizace dodávek

Hlavním důvodem měření a monitorování spotřeby elektrické energie je především konkrétním způsobem získávat informace o odebírané a dodávané elektřině. Naměřená data slouží k analýze jednotlivých odběrných míst, následnému ekonomickému zhodnocení a tím i ke snížení nákladů za elektrickou energii. Měřit můžeme nejen hlavní přívod, ale v současné době je kladen důraz především na podružná měření jednotlivých míst. Vhodnou volbou analyzátoru získáme nejen informace o okamžitých hodnotách (RMS),např. proud, napětí, výkon, frekvence, ale získáme i celkový přehled o měřeném místě. Tzn. harmonické zkreslení THD, úrovně vyšších harmonických apod. Analýza a měření el. sítě probíhá dle normy ČSN EN 50160. Analyzátory lze dodat v třídě přesnosti A, které jsou cejchovány akreditovanou laboratoří ČMI. Pro ovládání analyzátorů vybavených rozhraním RS485 nebo ethernet, je zdarma dodáván software PMS (Power Monitor System). Uživatel má tak možnost pomocí vizualizačního prostředí pracovat s analyzátorem a provádět archivaci měřených hodnot.Monitoring sítě lze realizovat u všech odběratelů elektrické energie, bez omezení počtu měřených míst.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře